Kontakty

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti

Babičkin dvor agro holding a. s.

Olivova 2096/4, Nové Město,
110 00 Praha 1

Údaje o společnosti

Babičkin dvor agro holding a. s.
I: 08686157
Spole
nost je zapsaná v obchodním rejstíku vedeném u Mstského soudu v Praze, oddíl B, vloka 24874

Kontakt

Ing. Ladislav ezníek
tel: +420 724 227 120
mail: info@babickindvorholding.cz