Investice v zemědělství

Babičkin dvor agro holding a. s.

Chcete se dozvědet více o našich aktivitách?

Zeptejte se 

Babičkin dvor agro holding a. s.

Základní informace

Babikin dvor agro holding a.s. (dále Holding) je spolenost zapsaná na seznamu NB podle §15 Zákona . 240/2013 Sb., zákon o investiních spolenostech a investiních fondech. Zápis do tohoto seznamu má evidenní charakter a Holding nepodléhá dohledu NB.

Holding je zaměřen výhradnna investice v zemdlství, které je stabilním sektorem s relativnnízkým rizikem. Holding nabízí investorm konzervativní investice s delím investiním horizontem.

Kontaktujte nás

Babičkin dvor agro holding a. s.

Olivova 2096/4, Nové Město,
110 00 Praha 1

+420 724 227 120
info@babickindvorholding.cz